Ustawienia

Konfiguracja programu, ustawienia danych firmowych, parametry rozliczania.