Ewidencja

Dane podstawowe

Opcje automatyczne – SMART:

ustawienia ewidencji dane podstawowe

Opcja SMART Tak Nie
Optymalizacja dni pracy/wolnych Plan zostanie dopasowany do rzeczywistej pracy kierowcy/pracownika Plan nie zostanie dopasowany do rzeczywistej pracy kierowcy/pracownika. Należy wtedy wybrać dodatkowy dzień wolny w tygodniu.
Dostosuj wymiar w dniach pustych Dni nieprzepracowane (puste) zostaną wykorzystane w innym celu, np. do oddawadnia nadgodzin Dni nieprzepracowane zostają wypełnione przestojem
Automatyczne rekompensowanie dodatków za nadgodziny* Rekompensowane automatycznie. Rekompensowanie składników ręcznie.
Automatyczne rekompensowanie dodatków za dyżury 100%* Rekompensowane automatycznie. Rekompensowanie składników ręcznie.
Domyślne nadgodziny rekompensowane na wniosek pracownika Nadgodziny zostaną oddawane w stosunku 1:1.** Oddawanie nadgodzin w stosunku 1:1,5.
Automatyczne rekompensowanie pracy w dni wolne Wolne za prace w dni wolne (sb, nd i święta) zostaną udzielone automatycznie Dni wolnych za pracę w dni wolne (sb, nd i święta) udzielamy samodzielnie.
Automatyczne uzupełnianie wymiaru dyżurem 50% *** W dniach nieprzepracowanych  przestój zostanie zamieniony na dyżur 50%. Dni nieprzepracowane zostaną uzupełnione przestojem.
Automatyczne wstawianie wolnego dnia za święto w sobotę Automatyczne oddawanie wolnego dnia za święto przypadające w sobotę. Pozwala na wybranie wolnego dnia samodzielnie.
Przeliczaj uwzględniając wszystkie miesiące okresu rozliczeniowego Przeliczając ewidencję analizuje cały okres rozliczeniowy. Przeliczając ewidencję każdy miesiąc okresu rozliczeniowego jest analizowany oddzielnie.

*rekompensaty nadgodzin (100% i 50%) oraz dyżurów 100% (art 9 pkt 1 Ustawy o Czasie Pracy Kierowców).
**Przy takim ustawieniu wnioski o nadgodziny zostaną wygenerowane automatycznie, warto pamiętać, że dokumenty te muszą zostać podpisane przez pracownika.
*** wyrok SN dotyczący zaliczenia wynagrodzenia za niewypracowany wymiar na poczet należnego wynagrodzenia za dyżur 50%.

Opcje te wymagają odpowiednich zapisów w dokumentach firmowych (umowy o pracę, regulamin pracy i wynagradzania). Zainteresowanych takim wdrożeniem/audytem dokumentacji prosimy o kontakt z działem handlowym SuperTacho.

Parametry rozliczeniowe:

Rozpoczynaj doby –  wybór pomiędzy rozpoczynaniem dób wg pierwszego zdarzenia po zakończeniu doby 24.h, a rozpoczynaniem wg samodzielnie stworzonego harmonogramu.

Dostosuj wymiar dni podczas przeliczania – automatycznie lub wg samodzielnie stworzonego harmonogramu.

Dodatkowy dzień wolny w tygodniu – wybór dodatkowego dnia wolnego. Opcja ta zależna jest od ustawienia „Optymalizacja dni pracy/wolnych.

Naliczaj dodatki za pracę w godzinach nocnych – wybrane 8 godzin pomiędzy 21:00 a 07:00.

Ograniczenie 10h pracy w porze nocnej(4h) – wybrane 4 godziny pomiędzy 00:00 a 07:00. Ustawienie związane z definicją pory nocnej według art 21 UoCPK.

Doby niedzielno-świąteczne – definicja regulująca zasady naliczania dodatków za pracę w niedzielę lub święta państwowe. Domyślnie jest to 6:00 do 6:00.

Roczny limit nadgodzin – jest to ilość godzin nadliczbowych w roku, można wpisać inną niż domyślne.

Długość okresu rozliczeniowego – wybór długości okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie.

Data początku pierwszego okresu rozliczeniowego – wybór daty od której zacznie się liczenie okresu rozliczeniowego np. 01.01.2021, 01.07.2019 itp.

Rozkład miesięcy okresu rozliczeniowego – w poniższej tabeli znajdują się wcześniej przeliczone okresy rozliczeniowe. Usunięcie któregoś wiersza może spowodować utratę danych ewidencyjnych.

Dane dodatkowe

Identyfikacja zdarzeń:

ustawienia ewidencji dane dodatkowe
Ewidencja – dane dodatkowe – Identyfikacja zdarzeń

Okresy przerw zamieniaj na – ustawienie określa jak zostaną potraktowane przerwy podczas przeliczania ewidencji.

Ustawienie Tak Nie
Uwzględnij zamiane zdarzeń dla płac UE Podczas przeliczania płac minimalnych uwzględnia zamiany zdarzeń Podczas przeliczania płac minimalnych nie uwzględnia zamiany zdarzeń

Tabela kwalifikacji zdarzeń – dodawanie zasad, które mają wpływ na wyliczanie ewidencji. Zasady można dopasować indywidualnie do firmy lub pozostawić standardowe.

 

Opcje dodatkowe:

ustawienia ewidencji dane dodatkowe

Zaokrąglaj planowane godziny do – 1min/15min/30min/1h

Zaokrąglaj wyliczane wartości do – 1min/15min

Ustawienie Tak Nie
Zaokrąglaj wszystkie wyliczone składniki ewidencji Składniki ewidencji zostaną zaokrąglone Składniki ewidencji nie zostaną zaokrąglone
Urlop bezpłatny obniża zawsze ryczałty Urlop bezpłatny obniży proporcjonalnie ryczałty Urlop bezpłatny nie obniża ryczałtów
Rozliczaj ryczałt UE, premię i nagrodę proporcjonalnie do kwot dopłat UE Rozdziela składniki proporcjonalnie do kwoty dopłat Kwota jest dopisywana niezależnie do kwot dopłat
Oddawaj dni wolne za pracę w niedzielę i św. przed nadgodzinami Dni wolne oraz za pracę w niedzielę i św. będą oddawane w priorytecie przed nadgodzinami Rekompensowanie składników ręcznie.
Przenoś nieoddane nadgodziny do oddania na następny miesiąc Nadgodziny zostaną przeniesione na następny miesiąc w okresie rozliczeniowym Nadgodziny nie zostaną przeniesione na następny miesiąc w okresie rozliczeniowym.
Obniżaj wynagrodzenie zasadnicze o wolne za oddane nadgodziny na wniosek i dyżur 100% obniża wynagrodzenie zasadnicze o wolne za oddane nadgodziny na wniosek i dyżur 100% nie obniża wynagrodzenia zasadniczego o wolne za oddane nadgodziny na wniosek i dyżur 100%
Uwzględniaj premię regulaminową do podstawy nadgodzin  Kwota, od której liczona jest podstawa nadgodzin zostanie powiększona o premię Kwota, od której liczona jest podstawa nadgodzin nie zostanie powiększona o premię
Obniżaj zasadnicze wynagrodzenie o nieobecności Obniża wynagrodzenie zasadnicze o nieobecności takie jak urlop bezpłatny czy nieusprawiedliwiona nieobecność Nie obniża wynagrodzenia zasadniczego o nieobecności takie jak urlop bezpłatny czy nieusprawiedliwiona nieobecność

Pobieraj granice do płacy minimalnej z: delegacji i GPS/delegacji/GPS – wskazuje miejsce skąd pobierane są granice wykorzystywane do przeliczenia płac minimalnych.

Dodawaj przerwę P15 – dodaje przerwę piętnastominutową gdy planowany wymiar wynosi minimum 6 godzin lub gdy rzeczywista praca wynosi ponad 6 godzin.

Dodatkowe dni świąteczne – Dodaje inne dni świąteczne nie ustalone przepisami

Prezentacja i wydruk:

ustawienia ewidencji dane dodatkowe

Ustawienie Tak Nie
Umieszczaj wyliczone kwoty na wydruku ewidencji Przeliczenie miesięcznej karty pracownika zostanie wydrukowane razem z ewidencją Przeliczenie miesięcznej karty pracownika nie zostanie wydrukowane razem z ewidencją
Pokaż kwotę dopłat do płacy minimalnej UE  Kwota dopłat do płac minimalnej zostanie uwzględniona na wydruku miesięcznej karty pracownika Kwota dopłat do płac minimalnej nie zostanie uwzględniona na wydruku miesięcznej karty pracownika
Umieszczaj wnioski na wydruku ewidencji Wnioski urlopowe i wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny zostaną wydrukowane razem z ewidencją Wnioski urlopowe i wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny nie zostaną wydrukowane razem z ewidencją
Prezentuj czasy na ewidencji w formie dziesiętnej  Wyświetla wartości na ewidencji w postaci dziesiętnej Wyświetla wartości na ewidencji w postaci godzinowej

Sekcja ryczałtów  na ewidencji:
– Pokaż rozliczenie ryczałtów w każdym miesiącu;
– Pokaż rozliczenie ryczałtów w pierwszym miesiącu kolejnego okresu rozliczeniowego;
– Pokaż rozliczenie ryczałtów na ostatnim miesiącu bieżącego okresu rozliczeniowego;
– Pokaż bieżące wykorzystanie ryczałtów na przeliczeniu ewidencji;
– Nie pokazuj sekcji ryczałtów na przeliczeniu ewidencji;

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.