Wydruki

ustawienia wydrukow
Wydruki
Opcja wydruku Tak Nie
Pokaż datę/godzinę wygenerowania dokumentu Data i godzina wygenerowania dokumentu zostaną naniesione na wydruk. Data i godzina wygenerowania dokumentu nie zostaną naniesione na wydruk.
Pokaż skróconą nazwę firmy Skrócona nazwa firmy zostanie naniesiona na wydruk. Skrócona nazwa firmy nie zostanie naniesiona na wydruk.
Dodaj nazwisko kierowcy przy podpisie Nazwisko kierowcy zostanie naniesione na wydruk w miejscu podpisu. Nazwisko kierowcy nie zostanie naniesione na wydruk w miejscu podpisu.
Generowanie osobnych plików PDF dla kierowców/pojazdów Pliki PDF dla kierowców oraz pojazdów zostaną wygenerowane osobno. Pliki PDF dla kierowców oraz pojazdów zostaną wygenerowane razem (w jednym dokumencie).
Drukuj rozliczenie szczegółowe delegacji w orientacji pionowej Raport rozliczenia szczegółowego delegacji zostanie wydrukowane w orientacji pionowej. Raport rozliczenia szczegółowego delegacji zostanie wydrukowane w orientacji poziomej.
Zawsze drukuj parzystą ilość stron Podczas wydruku zawsze drukowana będzie parzysta ilość stron. Podczas wydruku ilość wydrukowanych stron zależy od ilości wygenerowanych dokumentów.
Wydruk z rozszerzonym magrinesem Wydruk uwzględnia rozszerzony margines podczas drukowania Wydruk nie uwzględnia rozszerzonego marginesu podczas drukowania

Generowanie plików dla kierowców/pojazdów powyżej ilości – powyżej wybranej ilości kierowców/pojazdów dokumenty zostaną automatycznie generowane do osobnych plików.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.