Jak dodać oraz jak edytować ręcznie aktywności, np. dla kierowcy busa lub pracownika fizycznego?

Istnieje kilka sposobów na dodawanie aktywności ręcznie. Dodawanie na kalendarzu tygodniowym –  sugerowane dla małych edycji i nieregularnych działań przez krótki okres. Dodawanie na kalendarzu rocznym – sugerowane dla regularnych przejazdów i pracy. Wczytywanie z pliku aktywności – sugerowane dla nieregularnej pracy przez dłuższy okres. 1. Dodawanie aktywności na kalendarzu […]

Dlaczego wydruk miesięcznej karty pracownika jest pusty lub się nie generuje?

Pusty wydruk rozliczenia lub brak w ogóle wydruku może świadczyć o: nieprzeliczonej ewidencji, braku (aktywnej) umowy kierowcy, nieaktywnym pojeździe. brak aktywności kierowcy Nieprzeliczona ewidencja. Powyższy obraz oznacza, że dla wybranego miesiąca ewidencja nie została jeszcze policzona. Aby ją przeliczyć należy z „akcji” wybrać ikonę liczydła. 2. a) Brak umowy kierowcy. […]

Co gdy wczytaliśmy nie nasz pojazd?

W takim wypadku należy przenieść „obcy” pojazd do grupy nieaktywnych, aby to zrobić na ekranie startowym wybieramy moduł „POJAZDY”. Z listy pojazdów wybieramy pojazd, który nie należy do przedsiębiorstwa. (ważne aby został on podświetlony na niebiesko tak jak na przedstawionym przykładzie) Następnie w zakładce dane wybieramy ikonę „edytuj pojazd”. Pojawi […]

Jak przenieść SuperTacho na nowy komputer

Czynności do wykonania na „starym” komputerze Zacznijmy od wykonania kopi bazy danych. Uruchamiamy aplikację serwisową. Logujemy się za pomocą loginu: adminhasła: admin Ukaże się okno aplikacji serwisowej. Do tworzenia kopi bazy danych jest opcja TWÓRZ BACKUP BAZY. Następny krok to wybranie bazy danych, której chcemy zrobić kopię. Klikamy opcję UTWÓRZ […]

Czy można dodać adnotację do naruszeń na podstawie szablonu?

Odpowiadając prosto z mostu – można. Poniżej przedstawiamy sposób, co należy zrobić aby dodać adnotacje na podstawie szablonu. W module „KIEROWCY”, zakładce „Naruszenia” zaznaczyć pozycję z listy, dla której chcemy wpisać swoje uwagi. Następnie klikamy PPM i z menu kontekstowego wybieramy „Dodaj adnotacje”. Kolejnym krokiem jest wpisanie treści naszej uwagi […]

Co zrobić gdy program wyłącza się samoczynnie?

Przyczyny tego zdarzenia mogą być różne, zaczynając od braku miejsca na dysku, przez brak dostępu do internetu (w przypadku kluczy sieciowych), brak aktualizacji Windowsa, blokadę antywirusa lub zapory sieciowej, aż po nieaktualną wersję oprogramowania SuperTacho. 1. Nieaktualne SuperTachoW pierwszej kolejności należy sprawdzić czy program nie wymaga aktualizacji – aby to […]

Potrącenia alimentacyjne.

Aby kierowcy uwzględnić potrącenia alimentacyjne należy, w umowie/aneksie, zaznaczyć „Potrącenia alimentacyjne diet”. Po stworzeniu delegacji informację na temat odliczeń alimentacyjnych znajdziemy w: 1. Oknie podsumowania – podczas tworzenia delegacji 2. Zestawieniu podróży służbowych 3. Rozliczeniu szczegółowym podróży służbowej

Co zrobić gdy kierowca zamiast odpoczynku ma inną pracę?

Zdarz się, że kierowca popełni błąd podczas robienia wpisu manualnego i na okres odpoczynku tygodniowego wstawi inną pracę. W programie SuperTacho możemy taką aktywność edytować na kalendarzu dziennym lub tygodniowym klikając PPM na bloku aktywności i wybierając z listy „zamień zdarzenie”. Zaznaczamy, na co chcemy zamienić naszą aktywność i wybieramy […]

Co zrobić gdy płaca minimalna się nie przelicza?

Jeżeli po wybraniu ikony „Drukuj kwoty zagraniczne”, pojawia nam się poniższy komunikat Należy sprawdzić poniższe opcje 1. „Nie przeliczaj płacy minimalnej”Podczas tworzenia umowy w sekcji „Kwalifikacje dla płacy minimalnej” opcja „Nie przeliczaj płacy minimalnej” została zaznaczona. Należy ją odznaczyć. 2. Przeliczaj płace minimalną dla [Nazwa kraju].W module „USTAWIENIA” w zakładce […]

Najczęstsze problemy oraz statusy podczas wczytywania danych telemetrycznych.

W SuperTacho istnieją trzy statusy poprawności wczytywania plików z systemów telemetrycznych: 1. Poprawny – dane zostały przypisane do kierowcy/pojazdu. 2. Niepoprawny – plik nie spełnia wymogów importu lub został zmieniony. Aby zweryfikować źródło problemu należy wysłać plik na adres serwis@supertacho.pl 3. Z błędami – kliknięcie na wiersz, w którym wystąpiły […]