Delegacje

ustawienia delegacji
Ustawienia delegacji

Źródło informacji o zmianie kraju dla noclegów

 • Zmiana kraju z delegacji – dane na temat kraju noclegu pobierane są z przekroczeń granic;
 • Zmiana kraju z karty – dane na temat kraju noclegu pobierane są z kodu zakończenia dnia pracy;
 • Zmiana kraju z delegacji i karty – dane na temat kraju noclegu pobierane z kodu zakończenia dnia pracy, a jeżeli taki nie występuje pobierane są z przekroczeń granic;

Ustawiaj „Wiele państw docelowych” przy wielokrotnej zmianie krajów

 • Tak – wielokrotna zmiana kraju podczas delegacji automatycznie ustawi „Wiele krajów docelowych”
 • Nie – wielokrotna zmiana kraju nie wpływa na zmianę kraju docelowego.

Sprawdzaj dla noclegów w Polsce odpoczynek 6h w godzinach 21:00 – 7:00

 • Tak – nocleg w Polsce musi spełnić warunki – długość odpoczynku trwa dłużej niż 6 godzin, odbywa się w godzinach 21:00 – 07:00
 • Nie – nocleg w Polsce nie musi spełniać powyższych warunków

Dodawaj nocleg na odpoczynkach promowych

 • Tak – generuje nocleg podczas odpoczynku na promie
 • Nie – nie generuje noclegu na podczas odpoczynku na promie

Automatycznie generuj noclegi

 • Nie – nie generuje noclegów – należy je wstawić samodzielnie
 • 1 ryczałt na 24h – generuje 1 ryczałt noclegowy na każde 24h delegacji
 • Według długości trwania – należy ustalić jak długi powinien być odpoczynek aby program automatycznie dodał nocleg;
 • Tylko polskie – generowane zostaną tylko polskie noclegi;

Pomijaj odpoczynki 45h – jeżeli opcja jest zaznaczona na odpoczynki trwające dłużej niż 45 godzin nie zostanie wygenerowany ryczałt noclegowy

Grupowanie odcinków krajowych

 • Odcinki krajowe sumowane razem
 • Odcinki krajowe analizowane oddzielnie
 • Odcinki krajowe sumowane razem tylko w obrębie 24h

Grupowanie odcinków zagranicznych

 • Odcinki krajowe sumowane razem
 • Odcinki krajowe analizowane oddzielnie
 • Odcinki krajowe sumowane razem tylko w obrębie 24h

Wykorzystuj w delegacjach kursy walut z tabeli B NBP

 • Tak – wykorzystuje kursy walut z tabeli B
 • Nie – Wykorzystuje kursy walut z tabeli A

Umożliwiaj wskazanie początku\końca delegacji podczas importu z GPS

 • Tak – podczas tworzenia delegacji pozwala na oznaczenie startu i końca na podstawie danych pobranych z GPS’u (system GPS wykorzystuje geostrefę)
 • Nie – podczas tworzenia delegacji koniec i początek nanosimy na podstawie innych danych niż GPS’u

Umieszczaj podsumowanie w walutach na szczegółowym rozliczeniu podróży służbowej

 • Tak – na szczegółowym rozliczeniu podróży służbowej pojawi się podsumowanie w walucie obcej np. funtach, koronach czy frankach;
 • Nie – na szczegółowym rozliczeniu podróży służbowej pojawi się podsumowanie w polskich złotych;

Umieszczaj na rozliczeniu szczegółowym podróży służbowej kwotę do zatwierdzenia w Euro

 • Tak – na rozliczeniu szczegółowym podróży pojawi się kwota do zatwierdzenia w walucie Euro
 • Nie – na rozliczeniu szczegółowym podróży nie pojawi się kwota do zatwierdzenia w walucie Euro

Umieszczaj zatwierdzone kwoty na poleceniu wyjazdu służbowego

 • Tak – kwoty zatwierdzone podczas tworzenia delegacji zostaną naniesione na wydruk polecenia wyjazdu służbowego
 • Nie – kwoty zatwierdzone podczas tworzenia delegacji nie zostaną naniesione na wydruk polecenia wyjazdu służbowego

Tabela walut z dnia

Pozwala na ustawienie daty, z której automatycznie pobierze informacje na temat kursu walut

Data rozliczenia

Pozwala na ustawienie daty, z której automatycznie pobierze informacje na temat daty rozliczenia delegacji

Schemat numerowania delegacji

Przykłady:
 • [NUMER]/[MM]/[RR]
 • [NAZWISKO]/[NUMER]/[MM]/[RR]
 • [NUMER]/[MM]/[RR]/[INICJAL]

Państwa szybkiego wyboru:

Pozwala na wybór najczęściej odwiedzanych państw przez kierowców. Wybrane kraje pojawią się w okienku edycji zmiany kraju podczas tworzenia delegacji.

ustawienia delegacji
Zmiana kraju – delegacje

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.