Dlaczego wydruk miesięcznej karty pracownika jest pusty lub się nie generuje?

Pusty wydruk rozliczenia lub brak w ogóle wydruku może świadczyć o:

  • nieprzeliczonej ewidencji,
  • braku (aktywnej) umowy kierowcy,
  • nieaktywnym pojeździe.
  • brak aktywności kierowcy
  1. Nieprzeliczona ewidencja.

Powyższy obraz oznacza, że dla wybranego miesiąca ewidencja nie została jeszcze policzona. Aby ją przeliczyć należy z „akcji” wybrać ikonę liczydła.

2. a) Brak umowy kierowcy.

Jeżeli chcemy policzyć kierowcę, a nie dodaliśmy umowy, program poinformuje nas o jej braku wyświetlając stosowny komunikat. Wówczas należy przejść do zakładki „dane” i dodać umowę.

2. b) Brak aktywnej umowy kierowcy.

Jeżeli po przeliczeniu ewidencji w programie SuperTacho pojawia się powyższy obraz, może to oznaczać, że w przeliczonym okresie kierowca nie posiada aktywnej umowy. Należy przejść do zakładki „dane” i w istniejących umowach sprawdzić daty umowy.

3. Nieaktywny pojazd.

Jeżeli po przeliczeniu kierowcy na przeliczonej ewidencji pojawiają się same ósemki oznacza to, że pojazd, którym jeździł kierowca jest pojazdem nieaktywnym. Co należy zrobić?

Na kalendarzu rocznym w zakładce aktywności, musimy sprawdzić w jakim pojeździe pracował kierowca.

Przejść do ekranu startowego i wybrać moduł „POJAZDY”. Następnie po lewej stronie ekranu wybrać grupę „(Nieaktywne)”, na liście pojazdów znaleźć numer rejestracyjny naszego pojazdu, zaznaczyć go – zostanie on podświetlony na niebiesko. W zakładce dane wybieramy ikonę „Edytuj pojazd”.

Pojawi się panel edycji pojazdu. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie pola wyboru w wierszu „Aktywny”, a następnie zapisanie naniesionych zmian.

4. Brak aktywności kierowcy

Przeliczona ewidencja wygląda tak jak w przypadku nieaktywnego pojazdu. Należy sprawdzić czy mamy odczyt karty kierowcy, ewentualnie zaimportować odczyt jeszcze raz.