Potrącenia alimentacyjne.

Aby kierowcy uwzględnić potrącenia alimentacyjne należy, w umowie/aneksie, zaznaczyć „Potrącenia alimentacyjne diet”.

Po stworzeniu delegacji informację na temat odliczeń alimentacyjnych znajdziemy w:

1. Oknie podsumowania – podczas tworzenia delegacji

2. Zestawieniu podróży służbowych

3. Rozliczeniu szczegółowym podróży służbowej