Co zrobić gdy płaca minimalna się nie przelicza?

Jeżeli po wybraniu ikony „Drukuj kwoty zagraniczne”, pojawia nam się poniższy komunikat

Należy sprawdzić poniższe opcje

1. „Nie przeliczaj płacy minimalnej”
Podczas tworzenia umowy w sekcji „Kwalifikacje dla płacy minimalnej” opcja „Nie przeliczaj płacy minimalnej” została zaznaczona. Należy ją odznaczyć.

2. Przeliczaj płace minimalną dla [Nazwa kraju].
W module „USTAWIENIA” w zakładce Płaca minimalna PL/UE, rozwijamy opcje dotyczące ustawień płacy minimalnej w wybranym kraju

Następnie zaznaczamy „Przeliczaj płace minimalną dla każdego kraju dla którego chcemy przeliczać płacę minimalną. Zmiany należy zapisać.

3. Brak informacji zmiany kraju.
Informacje w jakich godzinach kierowca pracował w kraju z płacą minimalną, pobierane zostają ze stworzonych delegacji. Dlatego ważne jest aby podczas tworzenia delegacji naniesione zostały znaczniki ze zmianą kraju. Jeżeli nad wykresem pojawił się zielony pasek oznacza to, że na danym odcinku zostaje naliczana płaca minimalna. Jeżeli pasek się nie pojawia „Punkt 2.” nie został spełniony.

4. Brak aktywności
W przypadku gdy punkty od 1 do 3 zostały spełnione należy ponownie przeliczyć ewidencję.

Na miesięcznej karcie pracownika powinny pojawić się wiersze z informacjami na temat ilości pracy w kraju z płacą minimalną.

Jeżeli jednak, w którymś z dni nie pojawiły się przepracowane godziny, należy sprawdzić czy danego dnia wystąpiły aktywności zaliczane do czasu pracy.
Aby przeliczyć płace minimalną należy uzupełnić dane lub dodać aktywności na poszczególne dni.