Co gdy wczytaliśmy nie nasz pojazd?

W takim wypadku należy przenieść „obcy” pojazd do grupy nieaktywnych, aby to zrobić na ekranie startowym wybieramy moduł „POJAZDY”.

Z listy pojazdów wybieramy pojazd, który nie należy do przedsiębiorstwa. (ważne aby został on podświetlony na niebiesko tak jak na przedstawionym przykładzie)

Następnie w zakładce dane wybieramy ikonę „edytuj pojazd”.

Pojawi się panel edycji pojazdu.

Ostatnim krokiem jest odznaczenie pola wyboru w wierszu „Aktywny”, a następnie zapisanie naniesionych zmian.