Najczęstsze problemy oraz statusy podczas wczytywania danych telemetrycznych.

W SuperTacho istnieją trzy statusy poprawności wczytywania plików z systemów telemetrycznych:

1. Poprawny – dane zostały przypisane do kierowcy/pojazdu.

2. Niepoprawny – plik nie spełnia wymogów importu lub został zmieniony. Aby zweryfikować źródło problemu należy wysłać plik na adres serwis@supertacho.pl

3. Z błędami – kliknięcie na wiersz, w którym wystąpiły błędy, spowoduje rozwinięcie opisu tych błędów.

Najczęstsze problemy:

A. Brak kierowcy w systemie.

Przede wszystkim należy sprawdzić czy kierowca istnieje w SuperTacho, czy jest tak samo zapisany w SuperTacho i w raporcie z systemu telemetrycznego. Może się zdarzyć, że imię lub nazwisko kierowcy zawiera polskie znaki – „ą”, „ć”, „ę”, „ł”, „ń”, „ó”, „ś”, „ź”, „ż”.

B. Państwo spoza zakresu dopuszczalnych wartości.

Należy przejść do ekranu startowego > „USTAWIENIA” > PAŃSTWA. W kolumnie „Alias” należy wpisać nazwy państw, które występują w systemie telemertrycznym.

Ustwienia: Pańswta – Przykładowo dodane aliasy

C. Numer rejestracyjny nieodpowiedniej długości – maksymalny dopuszczalny rozmiar – 13.

Jeżeli pojawia się taki komunikat, oznacza to, że w raporcie należy skrócić nazwę po jakiej program rozpoznaje pojazd.

D. Wpis dla kierowcy/pojazdu z datą wyjazdu […] i przyjazdu […] już istnieje.

Raport został wcześniej zaczytany.