Jak przenieść SuperTacho na nowy komputer

Czynności do wykonania na „starym” komputerze

Zacznijmy od wykonania kopi bazy danych. Uruchamiamy aplikację serwisową. Logujemy się za pomocą

loginu: admin
hasła: admin

Ukaże się okno aplikacji serwisowej. Do tworzenia kopi bazy danych jest opcja TWÓRZ BACKUP BAZY.

Następny krok to wybranie bazy danych, której chcemy zrobić kopię.

Klikamy opcję UTWÓRZ i wskazujemy miejsce, gdzie kopia bazy danych ma zostać zapisana. Nie można zapisywać jej na pulpicie, najczęściej jest odmowa dostępu związana z uprawnieniami.

Standardowa ścieżka to C:\ProgramData\SuperTacho\[Nazwa firmy]\Sql

Czynności do wykonania na „nowym” komputerze – przywracanie bazy danych

Na nowym komputerze instalujemy SuperTacho.

pełna wersja SuperTacho – do pobrania z naszej strony

Aby teraz odtworzyć bazę danych będzie potrzebny backup, który został wcześniej utworzony. Należy go np.: skopiować na pendrive i przenieść na nowy komputer. Backup nie można umieszczać na pulpicie, gdyż może to być problemem przy odtwarzaniu bazy.

(Standardowa ścieżka to C:\ProgramData\SuperTacho\[Nazwa firmy]\Sql)

Uruchamiamy aplikację serwisową Serwis SuperTacho (login: admin, hasło: admin) i tym razem wybieramy opcję ODTWÓRZ BACKUP. Następnie wybieramy odpowiedni plik kopi bazy danych i zaznaczamy opcje UTWÓRZ WPIS W BAZIE ADMINISTRACYJNEJ. W przypadku gdy nasza baza nazywała się SuperTacho, będzie trzeba nadpisać utworzoną podczas instalacji bazę danych. Komunikat BAZA DANYCH ZOSTAŁA PRAWIDŁOWO ODTWORZONA zobaczymy na samym końcu. Klikamy OK i możemy zamknąć aplikację serwisową i uruchamiamy SuperTacho.

Przenoszenie samej aplikacji bez bazy danych (baza danych zostaje na serwerze)

Na „nowym” komputerze instalujemy samą aplikację SuperTacho (plik instalacyjny) dostępny TUTAJ. Następnie należy edytować plik ConnectionStrings.config, który znajduje się w katalogu programu SuperTacho (C:\Program Files (x86)\SuperTacho). Plik otwieramy notatnikiem i możemy go edytować.

W miejscu SERVER=(local) wpisujemy SERVER=192.168.1.5, gdzie 192.168.1.5 to adres serwera na którym jest zainstalowana baza danych.