Zamówienie gwarancji

Po zalogowaniu się do programu w górnej jego części widnieje informacja do kiedy można instalować aktualizacje oprogramowania SuperTacho, zainstalowanie aktualizacji, która została wydana po tej dacie spowoduje zablokowanie programu. Jeżeli gwarancja programu wygasła, a aktualizacja została zainstalowana po uruchomieniu programu wyświetli się poniższy komunikat. W celu przedłużenia gwarancji należy skontaktować […]

Samouczek – Jak zacząć

Niniejszy samouczek przedstawia podstawowe funkcje programu SuperTacho. Zachęcamy do korzystania z niego. Program SuperTacho ma szereg możliwości, które nie zostały tutaj przedstawione. Aby poznać wszystkie możliwości programu zachęcamy do zakupu wdrożenia. Nasi eksperci na miejscu pokażą i skonfigurują Państwu wszystkie niezbędne funkcje programu SuperTacho. Aby zacząć pracę z programem, należy […]

Skanowanie wykresówek

Program SuperTacho pozwala na zaczytanie zeskanowanej już tarczki oraz skanowanie prosto do programu. Podczas skanowania wykresówek system wywołuje automatyczne mechanizmy wyszukiwania wykresówki w obrazie, ułożenia prawidłowego godzin na obrazie oraz rozpoznania aktywności. Obraz można swobodnie edytować i poprawiać, tak aby jak najlepiej odwzorować rzeczywiste aktywności kierowcy w danym dniu. Skaner […]

Wiadomości ogólne

Na głównym oknie programu znajdują się alerty, alert są dodawane automatycznie podczas wczytywania danych z kart kierowców lub tachografów. Jak widać na powyższym obrazku, Alerty dzielą się na dwie główne kategorie (Zaległe oraz Najbliższe 30 dni), podkategorie obrazują czego dotyczą dane alerty a w nawiasach podana jest ilość terminów. Zaległe […]

Aktywności

Widok roczny W widoku rocznym sprawdzimy informacje na temat źródła pobranych danych (kierowca/pojazd) oraz dotyczących przekroczeń granic przypisanych do samochodu czy pobierania danych. Zaznaczając dzień lub wybrany okres możemy wybrać akcje z menu kontekstowego Widok tygodniowy W widoku tygodniowym wygodnie sprawdzimy jak wyglądały aktywności pojazdu z wybranego okresu. Możemy również […]

Edycja danych pojazdu

Edycja danych pojazdów Aby edytować pojazd należy wybrać go z lisy a następnie kliknąć w ikonę „Edytuj pojazd”. Aktywowanie/Dezaktywowanie pojazdów Aby dezaktywować pojazd należy wybrać go z listy aktywnych, kliknąć ikonę edycji a następnie odznaczyć pole „Aktywny”. Aby aktywować pojazd należy przejść do grupy nieaktywnych pojazdów i wybrać pojazd z […]

Ręczna instalacja Serwera SQL

Instalacja Microsoft SQL Server 2012 (32/64bit) Opis instalacji serwera SQL 2012 można znaleźć także na stronie producenta oprogramowania ( link tutaj). Opis instalacji serwera SQL 2014 można znaleźć na stronie producenta oprogramowania ( link tutaj). Na płycie instalacyjnej z programem SuperTacho w folderze tools znaleźć można autonomiczne wersje instalacyjne darmowych […]

Konserwacja i serwis

Aplikacja serwisowa SuperTacho Aplikacja jest dostępna na liście programów w systemie Windows. Aplikacja serwisowa pozwala wykonać awaryjną kopię bazy danych, uruchomić moduł pomocy zdalnej dla naszego serwisu lub przesłać dodatkowe informacje serwisowe w przypadku problemów z uruchomieniem programu SuperTacho. Wszelkie operacje wykonywane na aplikacji serwisowej SuperTacho użytkownik robi na własną […]

Ewidencja

Dodawanie informacji o nieobecnościach Wszystkie nieobecności mające wpływ na wyliczenie składników ewidencji (w szczególności Urlopy, zwolnienia lekarskie, nieobecności usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione) należy wprowadzić do systemu przed wyliczeniem. Informacje te najwygodniej wprowadzić na widoku rocznym aktywności (kalendarz roczny): Informacje te zostaną pobrane podczas wyliczania ewidencji. Po wprowadzeniu informacji o nieobecnościach, dodaniu […]

Delegacje

Dodawanie nowej podróży służbowej  W zakładce DELEGACJE po wybraniu kierowcy i ustawieniu okresu w jakim będziemy wstawiać nowy wyjazd wybieramy ikonę „plusa”. Delegacje krajowe Po wybraniu ikony zostanie otwarte nowe okno tworzenia delegacji. Do poprawnego stworzenia podróży służbowej potrzebny jest jej początek (data i godzina wyjazdu z bazy) i koniec […]