Podgląd aktywności

Widok roczny

Podstawowy widok do kontroli kompletności danych oraz nawigowania po zapisanych aktywnościach. Podwójne kliknięcie w wybrany dzień przenosi do podglądu (widoku) dziennego.

Widok roczny aktywności kierowcy

Po kliknięciu w ikonę informacji w prawym górnym rogu programu (rysunek poniżej), pokaże się legenda:

Otwieranie legendy na widoku rocznym
Legenda widoku rocznego

W grupie „Szczegóły” możemy zmienić rodzaj wyświetlanego kalendarza.

Włączenie/wyłączenie informacji o naruszeniach, notatkach i dostępności danych
  1. Pokaż/ukryj dostępność danych, umowy – wyświetla informacje dotyczące m.in. początku/końca umowy, dodanych aneksów kompletności/braku danych;
  2. Pokaż/ukryj naruszenia, adnotacje, pobieranie danych dane gps, podróże służbowe – wyświetla graficznie informacje dotyczące dostępności danych GPS, pojawienia się naruszeń, w jakich dniach odbywała się podróż służbowa;

Typ dnia

Na kalendarzu rocznym można zmienić również typ dnia. Należy zaznaczyć dzień lub wybrane dni a następnie kliknąć na nich PPM oraz zaznaczyć nowy typ dnia.

Menu kontekstowe w widoku rocznym

 

Zaświadczenia

Wybierając opcję Generuj zaświadczenie pojawi się formularz tzw. „urlopówki”.

Menu kontekstowe w widoku rocznym

Po uzupełnieniu pustych pól należy zapisać zaświadczenie. Znajdują się one pod ikoną litery „Z” w grupie „Akcje”.

Ikona zaświadczeń

Tutaj z listy możemy przeedytować istniejące zaświadczenia, wydrukować zaznaczone lub je usunąć.

Lista zaświadczeń

Widok dzienny

Jest to najbardziej szczegółowy widok aktywności wraz z listą zdarzeń i licznikami pojazdu.

Aktywności kierowcy widok dzienny

Na widoku dziennym można dodawać aktywności oraz modyfikować istniejące dane. Więcej informacji o dodawaniu i edycji danych znajduje się tutaj.

Wybierając ikonę „Naruszenia”(1), poniżej wykresu pojawi się tabela(2) z naruszeniami pracownika, które dotyczą wybranego dnia. Dodatkowo w polu „Informacje”(3) można dodać swoje adnotacje/uwagi, które później pojawią się na wydruku naruszeń.

Klikając LPM w dowolne dwa miejsca na wykresie można zaznaczyć wybrany okres i sprawdzić sumę poszczególnych aktywności w tym zaznaczeniu.

Dodatkowo aby dopasować widok do aktywności na przełomie dób można przyciskami <<< << < | > >> >>> zmienić widok aktywności odpowiednio o 1h, 1 dzień lub tydzień.

Widok tygodniowy

Na tym widoku widać kilka dni aktywności. Pod prawym klawiszem myszy dostępne są podobne funkcje jak w widoku dziennym – dodawanie, modyfikacja, zaznaczanie okresu, wystawianie zaświadczeń.

Widok ułatwia analizowanie naruszeń powstających na przełomie dni lub dotyczących dłuższego okresu, np. dwóch tygodni.

Aktywności kierowcy – widok tygodniowy

Widok miesięczny

Widok ten służy do analizy odpoczynków tygodniowych. Aktywności pokazane są z podziałem na dwutygodniowe okresy:

Aktywności kierowcy – widok miesięczny

Widok porównawczy

Widok umożliwiający porównywanie podobnych dni lub zapisów z tachografu z zapisami na karcie kierowcy w celu identyfikacji zdarzeń jazdy bez karty

Aktywności kierowcy – widok porównawczy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.