Ewidencja

Dodawanie informacji o nieobecnościach

Wszystkie nieobecności mające wpływ na wyliczenie składników ewidencji (w szczególności Urlopy, zwolnienia lekarskie, nieobecności usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione) należy wprowadzić do systemu przed wyliczeniem. Informacje te najwygodniej wprowadzić na widoku rocznym aktywności (kalendarz roczny):

Kalendarz roczny – wybór typu dnia

Informacje te zostaną pobrane podczas wyliczania ewidencji.

Po wprowadzeniu informacji o nieobecnościach, dodaniu wymaganych (opcjonalnie) zdarzeń pracy poza zapisami na karcie kierowcy/tachografie przystępujemy do wyliczania składników wynagrodzenia na ewidencji.

Wyliczanie ewidencji w trybie pojedynczym

W zakładce EWIDENCJA wskazujemy okres jaki zostanie przeliczony. Zaznaczamy na liście kierowcę a następnie wybieramy na pasku narzędzi przycisk PRZELICZ:

Parametry rozliczeniowe

Na ewidencji pojawią się wartości z przeliczonego okresu. Znajduje się tutaj między innymi godzina rozpoczęcia doby, suma pracy, ilość przestoju, czy wypracowane i oddane nadgodziny.

Przeliczona ewidencja

Po przeliczeniu wybierając ikonę „Podgląd kwot” możemy od razu podejrzeć wyliczone składniki wynagrodzenia.

Podgląd kwot – ikona
Podgląd kwot – tabela

Powyższe kwoty wystarczy przekazać do rozliczenia (dział księgowości, biuro rachunkowe, dział kadr) do dalszego oskładkowania i wypłaty. Pola wykropkowane należy uzupełnić ręcznie lub wprowadzić odpowiednie kwoty do programu wybierając ikonę „premia i nagrody” w grupie „Opcje”.

Premia i nagrody

Wyliczanie ewidencji w trybie zbiorczym

Wyliczenie ewidencji można wykonać zbiorczo w trybie grupowym. Na pasku narzędzi należy przełączyć tryb na GRUPOWY. W tym trybie można wybrać wielu kierowców do jednoczesnego wyliczenia. Na kontrolce daty, należy wskazać wybrane miesiące do wyliczenia (maksymalnie 12 miesięcy danego roku jednocześnie) i wybrać przycisk PRZELICZ:

Przeliczanie grupowe

Podgląd szczegółowy wyliczeń jest dostępny po powrocie do trybu pojedynczego i wskazaniu wybranego kierowcy. Po wyliczeniu grupy kierowców i zapisaniu wyliczeń można bezpośrednio przejść do ekranu startowego a następnie do modułu „Wydruki” i wygenerować odpowiednie zestawienia Ewidencji, raporty płacowe czy wnioski o udzielenie wolnego za nadgodziny (opcjonalnie).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.