Delegacje

Widok zakładki delegacji

Dodawanie nowej podróży służbowej 

W zakładce DELEGACJE po wybraniu kierowcy i ustawieniu okresu w jakim będziemy wstawiać nowy wyjazd wybieramy ikonę „plusa”.

Dodawanie delegacji pojedynczej

Delegacje krajowe

Po wybraniu ikony zostanie otwarte nowe okno tworzenia delegacji. Do poprawnego stworzenia podróży służbowej potrzebny jest jej początek (data i godzina wyjazdu z bazy) i koniec (data i godzina powrotu do bazy).

Początek i koniec delegacji

Aby je dodać należy najechać kursorem na wykres a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiedni znacznik. Wstawiając zdarzenia początku i końca istnieje możliwość wprowadzenia nazwy miejscowości. Będą one wykazane na zestawieniach i wydrukach dotyczących tworzonego wyjazdu służbowego.

Miejscowość początku i końca delegacji

Stworzona delegacja zostanie oznaczona kolorem zielonym.

Oznaczenie stworzonej delegacji

Teraz możemy sprawdzić wyliczone diety, noclegi, dodać rachunki, zaliczki czy wyżywienie oraz sprawdzić na podsumowaniu ile finalnie wynosi zwrot kosztów podróży służbowej.

Szczegóły delegacji

Gotową delegację zatwierdzamy w prawym górnym rogu.

Delegacje zagraniczne

Podobnie jak w przypadku tworzenia delegacji krajowej wybieramy ikonę „plusa”. Następnie nanosimy początek – rozpoczęcie delegacji, przekroczenia granic oraz koniec – zakończenie delegacji.

Tworzenie delegacji zagranicznej

Teraz należy wybrać kraj docelowy. Automatycznie zostanie przypisany kraj z pierwszego przekroczenia granicy. Jeżeli jednak krajem docelowym jest inne państwo należy je zmienić dokonując wyboru z listy rozwijalnej (opcja „Wiele krajów docelowych” znajduje się na końcu listy).

Wybór kraju docelowego

Edycja podróży służbowej

Okno edycji delegacji można otworzyć na trzy sposoby:
a) wybierając ikonę ołówka przy wierszu delegacji

Edycja wybranej delegacji

b) zaznaczając delegację a następnie wybierając ikonę ołówka w lewym górnym rogu listy delegacji

Edycja zaznaczonej delegacji

c) klikając dwukrotnie na wybraną podróż służbową

Delegacje zbiorcze

Drugim sposobem dodawania podróży służbowych jest zbiorcze tworzenie delegacji. Wybierając ikonę plusa z trzema kropkami otworzy się nowe okno, w którym podróże służbowe możemy tworzyć hurtowo.

Zbiorcze tworzenie delegacji

Zasada tworzenia delegacji zbiorczych jest taka sama jak w przypadku delegacji pojedynczych. Różnice pomiędzy trybami to:

 

 

Opcje Tryb delegacji pojedynczej Tryb delegacji zbiorczych
Możliwość wstawienia wielu znaczników początku i końca delegacji Nie Tak
Możliwość edycji kraju docelowego Tak Nie
Możliwość edycji daty kursu walut Tak Nie
Możliwość edycji daty rozliczenia Tak Nie
Możliwość edycji miesiąca rozliczenia Tak Nie
Możliwość edycji celu delegacji Tak Nie
Możliwość edycji numeru delegacji Nie Tak
Początek i koniec delegacji nanoszone automatycznie Nie Tak
Dostęp do zakładek zdarzenia, diety, noclegi, rachunki, zaliczki, wyżywienie i podsumowanie Tak Nie
Dane GPS nanoszone automatycznie Tak Tak

Tworzenie delegacji na podstawie listy zdarzeń

Wybierając dowolny tryb tworzenia delegacji możemy przełączyć się z wykresu aktywności na listę zdarzeń.

Lista zdarzeń – wykres aktywności

Tutaj możemy wprowadzać dane w postaci tabelarycznej. Aby dodać zdarzenie należy kliknąć ikonę plusa, wybrać typ, a następnie uzupełnić datę i godzinę. (Opcjonalnie) Pozostaje nam uzupełnić takie dane jak miejscowość, typ pojazdu, numer rejestracyjny, tranzyt. Gotową listę zatwierdzamy w prawym górnym rogu.

Lista zdarzeń – tworzenie delegacji

Pobieranie danych GPS

Podczas tworzenia delegacji możemy wykorzystać dane z systemów telemetrycznych. Otwierając dowolny tryb tworzenia delegacji wybieramy opcję „Pokaż dane GPS”.

Pokaż dane GPSNastępnie zaznaczamy, które granice chcemy nanieść na wykres (możemy zaznaczyć je wszystkie na raz) i zatwierdzamy. Do stworzenia delegacji pozostaje zaznaczyć początek i koniec podróży służbowej oraz potwierdzić zmiany.

Nanoszenie danych GPS

Dane GPS można odfiltrować do kierowcy oraz do pojazdu. Aby to zrobić w oknie danych GPS wybieramy opcję „Pojazd” a następnie wpisujemy jego numer rejestracyjny.

Filtrowanie po pojeździe

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.