Edycja danych kierowców

Edycja danych podstawowych

Widok danych podstawowych kierowcy

Zaznaczając wybranego kierowcę możemy edytować  jego dane, poprawić parametry dat ważności dokumentów lub wpisać unikalny identyfikator firmowy służący m.in. do identyfikacji kierowcy podczas eksportu danych do zewnętrznych systemów rozliczeń (SAP, Kadrowo-płacowe, księgowość).

Edycja kierowcy – dane podstawowe
Edycja kierowcy – dane dodatkowe
Edycja kierowcy – „…”

Po dokonaniu zmian zatwierdzamy przyciskiem w prawym górny rogu okna.

Dodawanie ręczne kierowców

Jeżeli nie posiadamy plików z karty kierowcy i nie możemy skorzystać z opcji importu, możemy dodać kierowcę ręcznie.
Aby to zrobić klikamy na ikonę – Dodaj kierowcę

Przycisk dodawania kierowcy

Pokaże nam się okno analogiczne do tego z edycji kierowcy. Należy uzupełnić potrzebne dane kierowcy  zatwierdzając przyciskiem w prawym górnym rogu.

Dodawanie umów (kontraktów) i aneksy

W oknie podglądu danych, znajduje się sekcja UMÓW

Tutaj znajdziemy wszystkie umowy oraz aneksy zaznaczonego kierowcy, które zostały wprowadzone do programu.

Po wybraniu „Dodaj umowę” pojawi się poniższy formularz:

Formularz umowy / aneksu

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych zatwierdzamy przyciskiem w prawym górnym rogu.

Dodawanie aneksu

Aneksując umowę kierowcy należy wybrać go z listy w lewej kolumnie, a następnie na jego aktywną umowę. Podświetlenie jej pozwoli na wybranie opcji „Dodaj aneks”.

Zaznaczenie umowy aktywuje przycisk „Dodaj aneks”

Aneks lub umowę możemy dodać hurtem. Należy przejść do trybu obsługi grupowej.

Następnie z listy wybieramy kierowców, którym dodamy jednakową umowę/aneks.

Grupowe dodawanie umów/aneksów

Pojawi się formularz podobny do tego przy prowadzaniu umowy. Po wypełnieniu danych (pamiętając o poprawnej dacie rozpoczęcia) gotową umowę zatwierdzamy przyciskiem w prawym górnym rogu.

Szablony umów

Dodając szablon na podstawie instniejącej umowy najpierw należy odszukać wcześniej stworzoną umowę, zaznaczyć ją (zostanie podświetlona na niebiesko), a następie wybrać opcję „Utwórz szablon na podstawie umowy”.

Następnie należy nazwać szablon i zapisać zmiany.

Po zapisaniu, możemy wybrać opcję „Dodaj na podstawie szablonu”. Następnie z listy wybrać ten, którego potrzebujemy i zatwierdzić wybór. Nanosimy ewentualne poprawki takie jak data rozpoczęcia umowy czy wysokość premii i zatwierdzamy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.