Ręczna instalacja Serwera SQL

Instalacja Microsoft SQL Server 2012 (32/64bit)

Opis instalacji serwera SQL 2012 można znaleźć także na stronie producenta oprogramowania ( link tutaj).

Opis instalacji serwera SQL 2014 można znaleźć na stronie producenta oprogramowania ( link tutaj).

Na płycie instalacyjnej z programem SuperTacho w folderze tools znaleźć można autonomiczne wersje instalacyjne darmowych wersji MS SQL Express w pakietach a narzędziami administracyjnymi (Management Studio).

Microsoft SQL Server 2012 można pobrać także stąd.
Microsoft SQL Server 2014 można pobrać także stąd.

Podczas instalacji własnego serwera można go wstępnie skonfigurować do współpracy z programem SuperTacho. W takim przypadku należy dokonać następujące operacje:

Instalacja serwera MS SQL

Po uruchomieniu instalatora MS SQL wybieramy pierwszą opcję New SQL Server….

Należy zaakceptować warunki licencji i przejść do kolejnych kroków konfiguracji Next …

Akceptacja warunków licencji

Zaznaczamy odpowiednie elementy, które chcemy zainstalować. Można pozostawić domyślne i przechodzimy dalej Next…

Zaznaczone domyślne komponenty, które będą instalowane.

W kolejnym oknie widać możliwość indywidualnej konfiguracji nazwy instancji serwera. Wg tej nazwy większość programów komunikuje się z serwerem baz danych. Należy wpisać własną nazwę, bez spacji i polskich znaków. Nazwa ta musi być również unikalna (nie może być identyczna z istniejącą już w systemie).

Podajemy nazwę instancji Serwera SQL.

Po prawidłowym wpisaniu nazwy przechodzimy dalej Next…

Domyślne ustawienia użytkownika uruchamiającego usługę.

Ponownie przechodzimy danej Next…

Użytkownicy zarządzający serwerem

Na kolejnym oknie należy ustawić sposób autoryzacji użytkowników podczas łączenia się z serwerem baz danych.

Zalecamy wybór opcji Mixed mode i zdefiniowania własnego hasła dla użytkownika głównego 'sa’.

Hasło należy wpisać dwukrotnie i zapamiętać je – gdyż będzie ono wymagane podczas dalszych konfiguracji instalowanego serwera SQL.

Zalecane hasła powinny być odpowiednio długie z wykorzystaniem małych i wielkich liter oraz cyfr. Np.

  • Enter password: Admin1234.
  • Confirm password: Admin1234.

Przechodzimy dalej Next…

Zakończenie instalacji

Po zakończeniu pracy instalatora możemy uruchomić narzędzie do zarządzania serwerem SQL Server management Studio. Narzędzie to znajdziemy na liście programów zainstalowanych w systemie Windows.

Program SQL Server Management Studio należy uruchomić z uprawnieniami administracyjnymi. Należy zalogować się do odpowiedniego serwera wykorzystując login 'sa’ i hasło wpisane podczas instalacji w opcji Mixed mode.

Dodawanie użytkownika supertacho_user

Linia poleceń sqlcmd

C:\Windows\system32> sqlcmd –S localhost\SUPERTACHO –U SA –P ‘Admin1234’
1> CREATE LOGIN ‘supertacho_user’ with PASSWORD=’$up3rT4ch0’
2> GO
1> SP_ADDSRVROLEMEMBER ‘supertacho_user’,’SYSADMIN’
2> GO
1> EXIT
C:\Windows\system32> exit

Za pomocą Server Management Studio

Uruchamiamy program i logujemy się do odpowiedniej instancji serwera SQL

Logowanie do Instancji SQL

Informacja

Nazwa ST64-TEST jest to nazwa komputera w sieci, można również wpisać adres IP komputera.

 

Na liście zakładek wybieramy folder Security Logins

Po kliknięciu PPM na Logins należy wybrać opcję New login…

W nowym oknie wpisujemy parametry użytkownika SQL. Dla potrzeb programu SuperTacho tworzymy użytkownika np. supertacho_user oraz hasło $up3rT4ch0

Dodawanie nowego użytkownika

Aby wyłączyć wymaganie okresowej zmiany hasła należy odznaczyć opcję Enforce password policy

Następnie należy przejść na liście po lewej stronie na opcję Serwer Roles i zaznaczyć dla tego użytkownika uprawnienia sysadmin

Uprawnienia użytkownika

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK.

Aby zweryfikować poprawność konfiguracji należy rozłączyć się z serwerem i ponownie połączyć z wykorzystaniem dodanego użytkownika i hasła. Jeśli połączenie będzie poprawne konfigurację serwera można zakończyć. W przypadku wystąpienia błędu konfiguracji użytkownika, należy ponownie połączyć się wykorzystując konto 'sa’ i hasło administracyjne i dokonać odpowiednich poprawek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.