Instalacja

Instrukcja Instalacji

W tym artykule poruszone są zagadnienia związane z instalacją programu SuperTacho.

Wymagania sprzętowe i programowe

Zabezpieczenie programu

klucz licencji
Klucz licencji HASP

Do pracy programu wymagany jest klucz HASP – zabezpieczenie sprzętowe w postaci klucza USB. Zabezpieczenie może być w wersji lokalnej (klucz używany na stanowisku roboczym) lub w wersji sieciowej. Wykorzystywane klucze wielostanowiskowe (sieciowe) umożliwiają równoczesną pracę na wielu stanowiskach na tych samych modułach programu zgodnie z wykupioną i zaprogramowaną w kluczu licencją.

Płyta instalacyjna

Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu.

 • Pełna instalacja SuperTacho – uruchamia program instalacyjny programu wraz z programem zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL;
 • Instalacja stanowiska – uruchamia instalację stanowiska, gdy serwer baz danych znajduje się na innym urządzeniu lub jeżeli na komputerze znajduje się już serwer MS SQL;
 • Aktualizacja klucza HASP – aktualizacja klucza licencji;
 • Instalacja Microsoft SQL Server 2014 – Rozpoczyna proces instalacji serwera baz danych;
 • itd-pip.pl – otwiera stronę producenta oprogramowania;
 • Przeglądaj zawartość – otwiera zawartość płyty w Eksplorator Windows;
 • Wyjście – zamyka widoczne okno.
plyta instalacyjna
Płyta instalacyjna

UWAGA!

Jeżeli po włożeniu płyty instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, wówczas należy uruchomić plik autorun.exe znajdujący się w głównym katalogu dysku instalacyjnego.

Wybranie opcji SuperTacho Setup umożliwia zainstalowanie samodzielnego stanowiska programu SuperTacho.

Instalacja programu SuperTacho

Proces instalacji programu przebiega automatycznie dzięki temu użytkownik nie będzie miał problemów z zainstalowaniem oprogramowania.

licencja programu - instalacja
Licencja programu – instalacja
proces instalacji
Proces instalacji

Po zaakceptowaniu warunków licencji należy kliknąć na przycisk Instaluj. Instalator zainstaluję wymagane komponenty potrzebne do uruchomienia programu SuperTacho.

zakończenia instalacji
Zakończenie instalacji

Domyślna lokalizacja instalacji programu SuperTacho znajduje się w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows:

 • Dla Windows w wersji 32 bitowej lokalizacja zainstalowanego programu to:
  C:\Program Files\SuperTacho
 • Dla Windows w wersji 64 bitowej lokalizacja zainstalowanego programu to:
  C:\Program Files (x86)\SuperTacho

Po zainstalowaniu przez instalatora wszystkich niezbędnych elementów programu zostanie wyświetlony komunikat o prawidłowo zakończonej instalacji programu, na którym należy kliknąć na przycisk Zakończ.

Podczas instalacji instalator utworzył skróty do programu w menu Start:

menu start
Widok skrótów w menu Start

Zawartość folderu SuperTacho w menu Start zawiera 3 skróty do programów:

 • Skrót Pomoc zdalna – program dzięki któremu pracownicy naszego serwisu będą mogli połączyć się zdalnie.
 • Skrót Serwis SuperTacho – narzędzie przeznaczone dla serwisantów, zawiera niezbędne elementy do diagnostyki w przypadku gdy występują jakieś problemy z działaniem programu.
 • Skrót SuperTacho – uruchamia program SuperTacho.
 • Skrót SuperTachoUpdater – uruchamia menagera aktualizacji programu SuperTacho

Oraz ikona na pulpicie ekranu

ikona supertacho
Ikona programu SuperTacho na pulpicie

Dalszy etap instalacji programu można znaleźć w artykule Pierwsze uruchomienie.

Instalacja Klienta SuperTacho

Ze strony http://supertacho.pl/do-pobrania/ można pobrać odpowiednią wersję instalatora, bez bibliotek silnika bazodanowego. Instalator ten jest także aktualizacją programu. Instalacja podmienia tylko pliki programu SuperTacho i w żaden sposób nie wpływa na dane baz danych – w przypadku aktualizacji programu.

Ewentualne użycie instalatora pełnego (z serwerem SQL) również nie naruszy istniejącego serwera i baz danych.

W takim wypadku instalacja i konfiguracja SQL zostaje automatycznie pominięta.

Instalując stanowiska robocze w instalacjach wielostanowiskowych należy prawidłowo skonfigurować parametry połączenia ze wspólnym serwerem bazy danych – odpowiednie dane należy wpisać w pliku konfiguracyjnym programu:

ConnectionStrings.config
<connectionStrings>
<clear />
<add name="SuperTachoConnectionString" connectionString="SERVER=(local)\SUPERTACHO;DATABASE=SuperTachoAdministration;uid=supertacho_user;pwd=$up3rT4ch0" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Aktualizacja programu SuperTacho

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz?

Musisz być zalogowany, aby opublikować komentarz.