Import

Wczytywanie danych z kart kierowców i tachografów, skanowanie tarcz, import granic z GPS.