Jak wczytać pliki z systemu telemetrycznego?

Zanim zaczniemy wczytywać pliki z systemów telemetrycznych, należy pamiętać o kilku kluczowych rzeczach:

  1. Kolejność wgrywania danych: w pierwszej kolejności wczytujemy dane z karty kierowcy i/lub tachografu a następnie pliki z GPS’ów.
  2. Należy sprawdzić czy program SuperTacho posiada import wczytywania plików z wybranego systemu. Lista obsługiwanych formatów znajduje się tutaj.
  3. Pliki muszą mieć rozszerzenie xlsx, xls lub csv.
  4. W pliku powinny znaleźć się takie informacje jak:
    a) Imię i nazwisko kierowcy lub numer rejestracyjny pojazdu
    b) Kraj wjazdu i kraj wyjazdu
    c) Data oraz godzina wjazdu i wyjazdu z państwa.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, a mimo to plik nie zostaje prawidłowo wczytany, należy przesłać wygenerowany raport na adres serwis@supertacho.pl z krótkim opisem sytuacji.

Jeżeli plik spełnia wymagania możemy przejść do jego wczytania. W takim przypadku należy na ekranie startowym wybrać moduł importu.

Główne okno programu

Kliknąć ikonę „wczytaj dane z GPS” oraz wybrać plik z raportem z systemu telemetrycznego.

Gdy format raportu zostanie prawidłowo rozpoznany, czyli program wczyta dane z pliku, wyświetli komunikat na zielono, a w kolumnie „Status” będzie wartość „Poprawny”. Wczytanie danych należy zatwierdzić klikając w lewym górnym rogu.

Aby sprawdzić czy dane zostały przypisane poprawnie do kierowcy należy wrócić do ekranu startowego i przejść do modułu „KIEROWCY”. Następnie w zakładce „aktywności” w grupie „szczegóły” wybieramy ikonę „i”(pierwsza z prawej). Pojawią się zielone kropki oznaczające przekraczania granic.

Widok roczny – pokaż/ukryj naruszenia, adnotacje, pobieranie danych, dane GPS, podróże służbowe

Najczęstsze problemy oraz opis statusów danych podczas importu znajdują się tutaj.