Jak odzyskać bazę z backup

Aby odtworzyć bazę na innym komputerze należy wcześniej przygotowany backup przenieść na nowy komputer, uruchomić program SuperTacho i stworzyć firmę o takiej samej nazwie oraz identyfikatorze, jak przenoszona baza.

Wchodzimy w Ustawienia w Panel Administracyjny  w linijce konfiguracja firm klikamy na ikonę plusa. Pokażą nam się kolumny, które trzeba uzupełnić tak samo, jak nazywały się na poprzednim komputerze. Warto pamiętać, aby unikać polskich znaków przy polu ‘Unikalny identyfikator’

Zapisujemy zmiany i wychodzimy z programu SuperTacho.

Uruchamiamy aplikację serwisową, następnie kliknąć Odtwórz backup.

Po kliknięciu w przycisk Przeglądaj wybieramy odpowiednią ścieżkę pliku.

Po wybraniu klikamy Odtwórz, jeśli wszystko się uda, powinien pojawić nam się komunikat:

Klikamy OK, zamykamy aplikację serwisową i uruchamiamy SuperTacho.

Może się zdarzyć, że otrzymamy zanim zobaczymy powyższy komunikat to pokaże nam się:

Należy się zastanowić czy na danym komputerze nie istnieje baza która się już tak nazywa i czy na pewno możemy ją nadpisać. Jak klikniemy Tak to baza danych zastanie nadpisana. Najczęściej tego chcemy, ale warto się zastanowić, czy nie skasujemy przypadkiem jakiejś ważnej bazy.