Jak zrobić kopię bazy danych

Standardowo przy zamykaniu program SuperTacho robi kopię bazy danych. Domyślnie kopie są zapisywane w katalogu:

C:\ProgramData\SuperTacho\SuperTacho\Sql

Jeżeli chcemy wykonać kopię zapasową samodzielnie możemy do tego użyć aplikacji serwisowej. W tym celu należy w menu 'START’ wpisać „serwis” i już powinna się pojawić ikona programu serwisowego SuperTacho

Uruchamiamy program Serwis SuperTacho i logujemy się.

  • Login: admin
  • Hasło: admin

ukaże nam się okno aplikacji serwisowej. Aby zapisać kopię bazy danych wybieramy opcje 'Twórz backup bazy’

Wybieramy bazę danych, której kopie chcemy zapisać i klikamy 'Utwórz’.

Należy wybrać odpowiednią ścieżkę zapisu kopi bazy. Standardowa ścieżka, gdzie zapisywane są bazy danych to: C:\ProgramData\SuperTacho\SuperTacho\Sql  – drugie ‘SuperTacho’ wzięło się od nazwy identyfikatora firmy. Jeżeli zamiast ‘Supertacho’ będzie nazwa firmy, ścieżka dostępu do baz danych będzie odpowiednio inna:

C:\ProgramData\SuperTacho\[NAZWA FIRMY]\Sql

Teraz we wskazanym miejscu znajdziemy plik z rozszerzeniem *.bak