Dlaczego wykres aktywności kierowcy jest szary

W SuperTacho rozróżniamy 2 typy szarości na wykresie

  • w różnych odcieniach szarości
  • jednolity kolor szary (tylko na delegacjach)

Pierwszy typ – różne odcienie szarości

Taki widok zobaczymy jeżeli do SuperTacho zostały zaimportowane dane TYLKO z tachografu, nie zaimportowano danych z karty kierowcy. Na takich danych można pracować (wystawić delegację i przeliczyć ewidencję). Zaczytanie danych z karty kierowcy spowoduje pokolorowanie wykresu.

Drugi typ – jednolity kolor szary (tylko w delegacjach)

Taki widok w delegacjach oznacza, że pojazd którym jechał kierowca jest nie aktywny. Z aktywności z nieaktywnych pojazdów nie będzie liczona ewidencja. Aby to zmienić należy przejść do kategorii pojazdy, znaleźć pojazd na liście nieaktywnych i go aktywować. W tym momencie aktywności w kierowcy na delegacji powinny się pokolorować.