Gdzie wstawić urlop/chorobowe i inne nieobecności?

Urlopy chorobowe oraz inne typy dni można wstawić na dwa sposoby.

  • Moduł „KIEROWCY”, zakładka „Aktywności” – widok roczny.

Aby zmienić typ dnia na kalendarzu rocznym należy zaznaczyć LPM dzień lub zakres, a następnie PPM z menu kontekstowego wybrać typ dnia. Dla przykładu wstawimy urlop.

  • Moduł „KIEROWCY”, zakładka „Ewidencja”

Aby zmienić typ dnia na urlop, chorobowe itp. należy przeliczyć ewidencję wybranego miesiąca. Następnie zaznaczamy wybrane dni lub zakres i klikając PPM z menu kontekstowego wybieramy odpowiedni typ dnia.