W ewidencji pojawiły się tylko 8:00

Jeżeli podczas przeliczania ewidencji pojawiły się same „ósemki” oznaczać to może, że pojazd, którym jeździł kierowca jest nieaktywny lub nie został dodany do bazy danych firmy. Naprawić to możemy na dwa sposoby:

  • Dodając pojazd do bazy danych

Aby to zrobić przechodzimy do modułu „IMPORT”, a następnie wczytujemy plik z tachografu. Pojawi się on na liście nowych (oznaczony kolorem czerwonym) lub ignorowanych (oznaczone kolorem żółtym). Teraz należy dodać go na listę „Poprawnie zaczytanych” oraz zatwierdzić zmiany.

  • Dodając pojazd na listę aktywnych

Korzystając z tego rozwiązania wejdziemy do modułu „POJAZDY” a następnie zmienimy wyświetlaną listę z „(aktywne)” na „(nieaktywne)”. Teraz pozostaje wybrać nieaktywny pojazd i kliknąć ikonę „Edytuj pojazd”. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie pola „Aktywy” i zatwierdzenie zmian.

Więcej na temat jak aktywować lub dezaktywować pojazd znajdziesz tutaj.