Jak sprawdzić kompletność danych?

Aby sprawdzić kompletność danych wchodzimy w moduł „WYDRUKI”.

Główne okno programu

Następnie wybieramy kierowcę (1). W prawym górnym rogu wybieramy zakres dat (2) do sprawdzenia, a następnie w sekcji „Kontrola poprawności danych” wybieramy „Raport kompletności danych” (3) i klikamy „Drukuj” (4).

Wydruki – Lista wydruków

Przykładowy wygląd dokumentu:

Przykładowy raport kompletności danych kierowcy

Aby wydrukować Raport kompletności danych dla pojazdu, będąc w wydrukach przełączamy się na „Pojazdy” (ikona samochodu w grupie „Dane”)

Podobnie jak w przypadku kierowców, wybieramy numer rejestracyjny sprawdzanego pojazdu (1), następnie zakres dat (2) w sekcji „Kontrola poprawności danych” klikamy na „Raport kompletności danych” (3) i drukujemy (4).

Wydruki – Lista wydruków

Przykładowy wygląd dokumentu:

przykładowy raport kompletności danych pojazdu